Kliniken Operationer Frågor och svar Landstinget Kontakt Tidsbokning
 
OPERATIONERKVINNA
Här finner du information om de vanligaste ingreppen på vår klinik för Dig som är kvinna.

MAN
Här finner du information om de vanligaste ingreppen på vår klinik för Dig som är man.

ANSIKTSLYFT
MELLANANSIKTSLYFT
BRÖSTFÖRMINSKNING KVINNA
BRÖSTFÖRMINSKNING MAN
BRÖSTFÖRSTORING
BRÖSTLYFT
BUKPLASTIK
FETTSUGNING
FETT-TRANSPLANTATION
LASER OCH KEMISK PEEL
LÄPPFÖRSTORING
NÄSPLASTIK
PANNLYFT
ÖGONLOCKSPLASTIK
ÖRONPLASTIK


»AKTUELL PRISLISTA


Ansiktslyft


Indikation
Hängande förslappad hud i ansiktet och på halsen.
Tydliga kindpåsar. Markanta veck eller rynkor på halsen.

Operation
Operation i narkos, 2 - 5 timmar. Ansiktslyft går också att göra i lokalbedövning. Det finns flera operationstekniker.
Vanligen går man in genom ett snitt runt örat, ibland förlängt ut i hårfästet i nacken.
Vid behov läggs också ett snitt under hakan.
Därefter lyfts huden ut över kinden och ibland även bindvävsskiktet under huden. Har man veck på halsen kan även huden på halsen behöva lyftas.
Bindvävsskiktet under huden sträcks upp med kraftiga suturer.
Slutligen sträcks huden och eventuellt hudöverskott avlägsnas framför örat.
Såret sluts ofta med stygn som kroppen själv bryter ned.

Operationen behöver ofta kombineras med andra ingrepp såsom ögonlocksplastik, pannlyft, mellanansiktslyft, fettsugning eller fett-transplantation.

Konvalescens
Efter ansiktslyftsoperationen ligger man kvar på kliniken över natten. Har det varit tendens till blödning under operationen så kan man behöva ha en dränageslang från såret första natten.
Ansiktet svullnar. Svullnaden försvinner på några dagar.

Känseln baktill på kinderna kan till att börja med bli dålig. Känseln kommer tillbaka efter 4 till 6 månader.

Normal sjukskrivningstid är 2½ vecka. Den första månaden skall man undvika tung kroppsansträngning.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Risker
Det finns risk för efterblödning och det är därför man ligger kvar på kliniken. Blödningsrisken är störst under det första dygnet efter ansiktslyftet. Ibland kan man suga ut blodet med en spruta. Blöder det mycket kan man tvingas att operera om och blodstilla.
Det finns kvar blödningsrisk ända tills ca 3 veckor efter operationen. Vi rekommenderar att man undviker sådant som ökar blodtrycket kraftigt under en månad efter operationen, t ex tungt kroppsarbete, motionsgymnastik m m

Infektion kan uppstå i såret eller i blodansamlingar under huden. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Får man varansamling under huden vid såret kan den behöva dräneras. Med en liten operation i lokalbedövning kan man då behöva öppna en glipa i såret så att varet kan tömma sig. Man får sedan sköta såret med dagliga omläggningar tills det läker ifrån botten.

Påverkan på nerver som ger rörlighet i ansiktsmuskulaturen är ovanlig men kan förekomma. Det är då oftast som med känselnerverna, det vill säga funktionen kommer tillbaka efter några månader.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång eller om man har svårt att röra sig som vanligt efter operationen. Finns det risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som dropp vid operationen eller som sprutor efter operationen.

Asymmetri – ansiktshalvorna kan få något olika utseende. Är det stor skillnad kan man behöva göra en justering. Det finns dock inte någon människa där ansiktshalvorna är helt lika.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid men resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut. En komplikation kan också leda till att en justering behöver göras. I så fall sker denna tidigast efter ett halvt år för att ärrvävnaden först måste mogna fullständigt.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Skall man göra ett ansiktslyft så måste man sluta röka ett par veckor innan operationen.

Resultat
Ett ansiktslyft förbättrar utseendet i ansiktets nedre del och på halsen. Kindpåsarna brukar försvinna. Vecken på halsen förbättras markant.

Man brukar se fräschare ut för sin ålder eller så föryngras utseendet något. Ansiktslyftet påverkar inte finrynkighet eller solskador i huden. För att åtgärda dessa måste man göra en kemisk eller laserpeel.

Hur länge resultatet består är individuellt. För de flesta håller ansiktslyftet emellan fem till tio år.
PRISER

»Klicka här för aktuell prislista

(Prissättningen är alltid individuell. Prislistan visar de vanligast förekommande prislägena.)
Frågor? Ring oss på telefon 031-899040 eller kontakta oss via kontaktsidan.Före operation
Efter ansiktslyft kombinerat med pannlyft och övre ögonlocksplastik
Före operation
Efter ansiktslyft kombinerat med pannlyft och övre ögonlocksplastik

Grafisk form www.kredema.se © 2010 Göteborgs Plastikkirurgiska Center | Sitemap