Kliniken Operationer Frågor och svar Landstinget Kontakt Tidsbokning
 
OPERATIONERKVINNA
Här finner du information om de vanligaste ingreppen på vår klinik för Dig som är kvinna.

MAN
Här finner du information om de vanligaste ingreppen på vår klinik för Dig som är man.

ANSIKTSLYFT
MELLANANSIKTSLYFT
BRÖSTFÖRMINSKNING KVINNA
BRÖSTFÖRMINSKNING MAN
BRÖSTFÖRSTORING
BRÖSTLYFT
BUKPLASTIK
FETTSUGNING
FETT-TRANSPLANTATION
LASER OCH KEMISK PEEL
LÄPPFÖRSTORING
NÄSPLASTIK
PANNLYFT
ÖGONLOCKSPLASTIK
ÖRONPLASTIK


»AKTUELL PRISLISTA


Bröstförstoring

Det finns flera olika typer av bröstproteser (bröstimplantat). Alla har ett yttre hölje av silikon. Implantaten är vanligen fyllda med silikongel eller koksaltlösning. Silikongelen finns dels som flytande gel och dels i en litet fastare konsistens, populärt kallat "geléhallon gel". Den senare typen av gel användes ursprungligen i droppformade implantat, s.k. anatomiska implantat.

Koksaltfyllda implantat
Koksaltlösningen är naturlig för kroppen. Om en sådan protes går sönder, sugs lösningen upp av kroppen och man kissar ut överskottet. För patienten innebär detta att bröstet sjunker ihop på ett par dygns tid. Man får då operera och byta ut protesen. Det är något större risk att koksaltfyllda implantat går sönder. Dels smörjer koksaltlösningen inte höljet på samma sätt som silikongel och dels har de koksaltfyllda implantaten en ventil som kan läcka. På en 10 års period så går ungefär 10 % av de koksaltfyllda implantaten sönder. De flesta implantat-tillverkare har som policy att om ett implantat går sönder, vare sig det är koksaltfyllt eller fyllt med silikongel, så får man ett nytt implantat utan kostnad. Däremot kan man få betala för själva ingreppet att byta ut implantatet.

Ett bröst med en koksaltfylld protes blir något mjukare i konsistensen. Det är oftast litet lättare att känna protesen i bröstet. Det är något högre risk att man kan känna eller se veck på implantatet när man använder koksaltfylld protes. Detta beror på att när man står upp så sjunker koksaltlösningen ner i botten på protesen och då faller överdelen på protesen samman och rynkas. Är man tunn i underhudsfettet kan detta ibland synas på utsidan.

Silikongelfyllda implantat
En silikongelfylld protes ger ett något fastare bröst. Det är litet svårare att känna protesen i bröstet. Det är mindre risk att utveckla rynkor upptill på bröstet än när man använder en koksaltfylld protes. Om en silikongelfylld protes går sönder stannar gelen oftast kvar innanför ärrkapseln. I de flesta fall märker patienten ingenting mer än att möjligen bröstet har blivit något mjukare. I enstaka fall börjar gelen vandra och man känner då en liten utbuktning vid sidan om bröstet ut mot armhålan. Upptäcker man att protesen har gått sönder, går man in och avlägsnar den gamla protesen samt silikongelen. Man kan därefter lägga in en ny protes.

De företag som tillverkar bröstproteser säger att man skall inte räkna med att en bröstprotes håller livet ut. Det finns dock kvinnor som har haft bröstproteser inlagda i mer än 30 år och där proteserna fortfarande varit hela. Den vanligaste orsaken till att en protes går sönder torde vara att materialet har blivit utmattat pga. veckbildning. Det finns idag ingen generell rekommendation att byta ut proteser vid någon särskild tidpunkt. Vi brukar rekommendera att man endast gör utbyte om det är uppenbart att proteserna är sönder.
De flesta protestillverkare har som policy att om en protes går sönder så byter man denna kostnadsfritt mot en ny oberoende av hur lång tid som gått sedan operationen. Har protesen gått sönder inom två år efter operationen så gör vi också operationen att byta ut den, utan kostnad för patienten.

Gelehallonimplantat
Implantat med gel av halvfast konsistens har populärt kommit att kallas gelehallonimplantat. Om man bryter sönder ett implantat av denna typ så ser man att gelen inte rinner ut. Konsistensen liknar gelen som finns inuti ett gelehallon (godisbit). Med denna typ av silikongel kan man tillverka droppformade implantat, även kallade anatomiska implantat. Anatomiska implantat kan ibland ge en bättre form på bröstet.

Med gelehallonimplantat har man nästan helt eliminerat risken för att få rynkor upptill på bröstet när man står upp.

Den första tiden efter att man lagt in vanliga runda bröstproteser så är bröstet ganska runt i formen och fylligt upptill. Med tiden, efter 1 till 1,5 år, så sätter sig dock bysten. Är man tunn i underhudsfettet och har mjuka vävnader kan man då tappa mycket av utfyllnaden upptill på bröstet. Ett anatomiskt implantat med en avsmalnande svans upptill behåller då bättre formen på bröstet och utfyllnaden upptill. Är man mycket tunn i underhudsfettet så kan man behöva lägga den anatomiska protesen under stora bröstkorgsmuskeln för att undvika att det blir en synlig kant upptill.

Om ett gelehallonimplantat skulle gå sönder så ska gelen normalt ligga kvar och inte kunna vandra iväg. Gelen har en fastare konsistens och behåller sin form även om implantatets hölje har spruckit.

Implantat med gelehallongel finns både som anatomiska implantat och som vanliga runda implantat.

Ärrkapsel
Kring alla främmande material man lägger in kroppen så bildas det en ärrkapsel. Ibland kan ärrkapseln få en tendens att dra ihop sig omkring bröstprotesen. Bröstet blir då hårt. I sämsta fall blir sammandragningen så kraftig att bröstets form förändras och man kan få problem med värk och ömhet. Är ärrkapseln bara litet sammandragen och det ena bröstet bara något fastare än det andra så brukar man i de flesta fall kunna acceptera detta. Vid en kraftigare sammandragning måste man operera. Man klyver upp ärrkapseln eller tar bort stora delar av den, varefter bröstet åter blir mjukt. Hos vissa återkommer emellertid ärrkapseln och man kan behöva göra om samma operation. I enstaka fall kan ständig återkomst av ärrkapseln leda till att man till sist tvingas avlägsna proteserna. Förr i tiden var risken för att utveckla en ärrkapsel mer än 30 %. Med dagens moderna proteser där man har gjort ytan på protesen skrovlig har risken minskat till cirka 5 %.

Storlek
Tyvärr är bröststorlek delvis modeberoende. På vår klinik strävar vi efter att skapa vackra normala bröst som skall se bra ut under många år. Vi avråder därför från inläggning av mycket stora implantat. Vi föreslår en storlek utgående ifrån patientens önskemål och kroppsliga förutsättningar.
Som patient måste man ytterst själv ta ställning till vilken storlek man önskar.

Operation
Inläggning av bröstproteser görs under narkos. Ingreppet tar ca 1 timma. Bröstproteser kan läggas in på i princip tre sätt. Antingen går man in via armhålan, via ett snitt i nedre kanten av vårtgården eller via ett snitt i fåran under brösten. Ärren kan bli fina och i det närmaste osynliga i alla tre fallen. Hur ärret blir är till största delen beroende på hur patientens kropp reagerar på den skada man tillfogar den i samband med operationen.

Inuti bröstet kan implantatet placeras antingen direkt under bröstkörteln eller ett lager djupare in under stora bröstkorgsmuskeln. Det naturligaste läget är direkt under körteln då det ju skall ersätta bröstkörteln. Det kan vara en fördel att placera implantatet under körteln om man har hängande bröst. Implantatet lyfter då fram körteln bättre och man kan eventuellt slippa en bröstlyftande operation.

Har man ett litet bröst och väljer ett stort implantat kan implantatet sticka fram utanför bröstkörteln. Är man tunn i underhudsfettet kan man då ibland se kanten på protesen upptill på bröstet. Då är det bättre att placera implantatet under stora bröstkorgsmuskeln. Muskeln ligger då över implantatet och döljer detta.

Ligger implantatet under muskeln så trycker muskeln ihop implantatet något när man spänner muskeln. Det kan se ut som en liten sammandragning av bröstet. För de flesta spelar detta ingen roll. Upplever man det som ett problem så kan man klyva upp muskelfästet nedtill på bröstet. Fenomenet brukar då försvinna.

Vill man ha implantatet inlagt via armhålan så är det därifrån tekniskt mer komplicerat att lägga implantatet under körteln. Från armhålan finns det emellertid en naturlig delning mellan stora bröstkorgsmuskeln och bröstkorgen som gör det lätt att placera implantatet under muskeln. Därför brukar vi placera implantaten under muskeln vid operation från armhålan.

Väljer man ett anatomiskt gelehallonimplantat så måste detta läggas i ett exakt läge i bröstet. Bröstet kan annars få en konstig form. Under operationen är det är svårt att från armhålan se om implantatet är vridet. Vi brukar därför endast lägga in anatomiska implantat via fåran under bröstet eller via kanten på vårtgården.

Efterförlopp
Efter operationen ligger man kvar på kliniken tills narkosmedlen slutat verka. Man får sedan åka hem, om man bor i Göteborgsområdet, eller till övernattning i Göteborg. Man har under det första dygnet en medelsvår värk som sedan avtar under 3-4 dagar. En viss ömhet och svullnad brukar sitta kvar i bröstet under några veckors tid, ibland något längre. Sjukskrivningstiden är 1-3 veckor beroende på hur tungt arbete man har. Kraftigare motionsövning såsom aerobics, styrketräning m.m. bör man undvika under 3-4 veckors tid.

Två veckor efter operationen kommer man på ett återbesök för att kontrollerar läkningen. Vi syr oftast med tråd som kroppen bryter ner, så det är inte några stygn att ta bort. Under tre månader efter operationen bör man hålla ärret tejpat med kirurgisk tejp för att få det så smalt som möjligt.

Sex månader efter operationen kommer man på ett återbesök för att bedöma slutresultatet.

Brösten kommer att sätta sig efter operationen. Hur snabbt och hur mycket de sjunker är individuellt. Det beror på ärftliga egenskaper och storleken på implantaten.

Komplikationsrisker

Känselnedsättning
Vid alla operationer i bröstet finns det risk att känseln i bröstvårtan kan påverkas. När man lägger in bröstproteser så upplever vi att ungefär 25 % av patienterna får någon form av känselpåverkan. Är känseln helt borta direkt efter operationen så kan den ändå komma tillbaka. Det kan dock dröja upp till två år innan den är återställd. Har man otur kan det bli en kvarstående känselnedsättning.

Blödning
En operation medför alltid risk för blödning efter operationen. Får man en efterblödning så inträffar det oftast inom det först dygnet efter operationen. Blödning kan dock uppstå ända upp till 3 – 4 veckor efter operationen. Får man en större blödning så kan man behöva tömma ut blodet och eventuellt blodstilla. Det bröst som blöder svullnar upp mycket kraftigt och blir spänt och rejält smärtande. Man kontaktar då oss per mobiltelefon, varefter vi öppnar upp kliniken även under jourtid.

Infektion
Får man en infektion så brukar det märkas först efter ungefär en vecka. Ett tecken på infektion kan vara att det återkommer värk i ett bröst eller att man får feber utan klar anledning. En infektion behandlas med antibiotika så att den läker ut.
I sällsynta fall ser man att antibiotika inte biter på infektionen. Protesen måste då avlägsnas, annars får man varbildning omkring den. Varbildning kan leda till att kroppen själv stöter ut protesen. Under 6 – 12 månader får man då vara utan protes, sedan kan man operera in en ny.

Asymmetri
Implantaten kan lägga sig i fel läge på en eller båda sidor. Ser man detta direkt efter operationen kan man ibland förskjuta implantatet genom att använda ett bröstband eller en stram bh som håller implantatet i rätt läge. Ibland kan man behöva operera om för att korrigera läget.
Brösten kan se olika ut efter operationen. Oftast orsakas detta av att brösten var olika redan före operationen. Kroppshalvorna är aldrig riktigt lika. Ibland kan det bero på att vävnaderna inte ger efter och formar sig efter implantatet som förväntat. Då måste man göra ett korrigerande ingrepp.

Ärr
Ärrbildning är en individuell egenskap. Riktig kirurgisk teknik ökar chansen att få fina ärr. Ytterst är det dock kroppens reaktion på operationsskadan som bestämmer hur ärret kommer att se ut. Därför finns det ingen kirurg som kan garantera fina ärr. Lyckligtvis är det mycket sällsynt att man läker med fula ärr.
Ärrbildningen är olika på olika ställen på kroppen. De flesta människor får breda ärr mitt över bröstbenet och på ryggen. Ärrbildning är också olika i olika åldrar. Det är störst risk för fula ärr i tonåren. Ju äldre man blir desto finare brukar ärren bli.
Ett fult ärr kan ibland förbättras med en operation.

Tumör
Implantaten är dåligt genomskinliga för röntgenstrålning. Det gör att det är svårare för röntgenläkaren att tolka bilderna när man gör en mammografi för att se om man har en bröstcancer. Genom att ta lite fler bilder än normalt tycker röntgenläkarna att man kan uppnå en rimlig säkerhet vid undersökningen. Ofta kompletterar man undersökningen med ultraljud för att ytterligare öka säkerheten.

Bröstimplantat ökar inte risken för bröstcancer.

År 2010 konstaterade man att bröstimplantat kan ha samband med en speciell typ av tumör som kallas för anaplastiskt storcelligt lymfom. Detta är en mycket ovanlig tumör, risken anses vara ca 1 på 1 000 000 (risken för att träffas av blixten anses ligga kring 2 på 1 000 000).
Det är en tumör som växer i ärrkapseln vid implantatet. Tumören växer endast där och man har inte noterat någon risk för spridning i kroppen. Avlägsnar man ärrkapseln med tumören så brukar man bli botad. Anaplastiskt lymfom kan uppkomma flera år efter bröstförstoringen. De vanligaste symptomen är svullnad med vätska omkring implantatet kombinerat med smärta. Tumören kan upptäckas genom ett prov på vätskan kring implantatet.

Policy
Vår policy är att om man drabbas av exempelvis en sammandragen ärrkapsel eller någon annan komplikation som kräver operation inom två år efter den ursprungliga operationen, så opererar vi utan kostnad för patienten.

Behöver man göra ett bröstlyft så tillkommer det operationskostnad för detta.

Vi gör också undantag för storleksförändringar. Storleken är något man som patient ytterst själv skall ta ställning till innan operationen. Önskar man förändra storleken efter operationen så tillkommer det en kostnad för detta.

Våra protesleverantörer lämnar i princip livstids garanti på sina implantat. Det innebär att om ett implantat går sönder så får man ett nytt implantat utan kostnad.
PRISER

»Klicka här för aktuell prislista

(Prissättningen är alltid individuell. Prislistan visar de vanligast förekommande prislägena.)
Frågor? Ring oss på telefon 031-899040 eller kontakta oss via kontaktsidan.
Grafisk form www.kredema.se © 2010 Göteborgs Plastikkirurgiska Center | Sitemap