Operation för att åtgärda hängande förslappad hud i ansiktet och på halsen,
tydliga kindpåsar och markanta veck eller rynkor.


Operation i narkos, 2 – 5 timmar. Ansiktslyft går också att göra i lokalbedövning. Det finns flera operationstekniker. Vanligen går man in genom ett snitt U-format runt örat, ibland förlängt ut i hårfästet i nacken.

Vid behov läggs också ett snitt under hakan. Därefter lyfts huden ut över kinden och ibland även bindvävsskiktet under huden. Har man veck på halsen kan även huden på halsen behöva lyftas. Bindvävsskiktet under huden sträcks upp med kraftiga suturer.

Vid slutet av operationen sträcks huden och eventuellt hudöverskott avlägsnas framför örat.
Såret sluts vanligen med stygn som kroppen själv bryter ned.

Operationen behöver ofta kombineras med andra ingrepp såsom ögonlocksplastik, pannlyft, mellanansiktslyft, fettsugning eller fett-transplantation.

Efter ansiktslyftsoperationen ligger man kvar på kliniken över natten. Har det varit tendens till blödning under operationen så kan man behöva ha en dränageslang från såret till nästa dag.
Ansiktet svullnar. Svullnaden går bort på några dagar.

Känseln baktill på kinderna kan vara dålig till att börja med. Känseln kommer tillbaka efter 4 till 6 månader.

 

Normal sjukskrivningstid är 2½ vecka. Den första månaden skall man undvika tung kroppsansträngning.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Det finns risk för efterblödning och därför ligger man kvar på kliniken över natten. Blödningsrisken är störst under det första dygnet efter ansiktslyftet. Vid en mindre blödning kan blodet sugas ut med en spruta. Blöder det mycket kan det behövas omoperation och blodstillning.
Det finns kvar blödningsrisk ända tills ca 3 veckor efter operationen. Vi rekommenderar att man undviker sådant som ökar blodtrycket kraftigt under en månad efter operationen, t ex tungt kroppsarbete, motionsgymnastik m m.

Infektion kan uppstå i såret eller i blodansamlingar under huden. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Blir det varbildning under huden vid såret, kan den behöva dräneras. Med en liten operation i lokalbedövning öppnar man en glipa i såret så att varet kan tömma sig. Man får sedan sköta såret med dagliga omläggningar tills det läker ifrån botten.

Försenad sårläkning. Om huden blir mycket spänd eller blodcirkulationen i såret inte blir tillräckligt bra (oftast orsakat av rökning), så kan sårläkningen bli förlångsammad. Hud kan då dö runt ärret och/eller såret kan spricka upp. Då behöver man lägga om såret tills det läker av sig själv. Läkningstiden blir då förlängd men ofta kan man återgå till arbetet utan längre sjukskrivning.

Påverkan på nerver som ger rörlighet i ansiktsmuskulaturen är ovanlig. Det är då oftast som med känselnerverna, det vill säga funktionen kommer tillbaka efter några månader.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång eller om man har svårt att röra sig som vanligt efter operationen. Finns det risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som sprutor efter operationen.

Asymmetri – ansiktshalvorna kan få något olika utseende. Är det stor skillnad kan man behöva göra en justering. Det finns dock inte någon människa där ansiktshalvorna är helt lika.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid men resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut. En komplikation kan också leda till att en justering behöver göras. I så fall sker denna tidigast efter ett halvt år, för att ärrvävnaden först måste mogna fullständigt.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Skall man göra ett ansiktslyft så måste man sluta röka en månad innan operationen och göra uppehåll till en månad efter.

Ett ansiktslyft förbättrar utseendet i ansiktets nedre del och på halsen. Kindpåsarna brukar försvinna. Vecken på halsen förbättras markant.

Man brukar se fräschare ut för sin ålder eller så föryngras utseendet något. Ansiktslyftet påverkar inte finrynkighet eller solskador i huden. För att åtgärda dessa måste man göra en kemisk eller laserpeel.

Hur länge resultatet består är individuellt. För de flesta håller ansiktslyftet mellan fem till tio år.

GPC Lookbook


Före och efter bilder