Genom den s k rikstaxan (lagen om läkarvårdsersättning, LoL) har dr Fagrell som ende plastikkirurg i Västra Götaland samarbete med landstinget för mindre dagkirurgiska operationer. För dessa ingrepp gäller landstingets patienttaxa och frikort gäller.  Är du under 20 år eller över 85 år är besöket kostnadsfritt. På Göteborgs Plastikkirurgiska Center har vi specialinriktat oss på behandling av hudens tumörer, f f a i ansiktet men även på kroppen. Det är främst hudens tre cancerformer – basaliom, skivepitelcancer och melanom - men även godartade tumörformer som behandlas. Bedömning sker med bland annat dermatoskopi, en form av direkt mikroskopiundersökning av huden. Behandling görs enligt senaste rön med kirurgi, immunstimulerande medicin eller tumörborttagande läkemedel. Patienterna följs vid behov upp med fotoregistrering och regelbundna kontroller enligt behandlingsprogram.
Inom ramen för rikstaxan behandlas också ärr efter acne, operationer och olyckor samt s k keloider och andra förtjockade ärrbildningar. Även hudöverskott på övre ögonlocken som stör synen opereras. Acneärr är ofta tragiska och svårbehandlade ärrtillstånd i ansiktet. Numera kan man behandla ärren genom kombination av olika kirurgiska tekniker såsom ärr-revisioner, minitransplantat med hud eller fett samt slipning med pulsad eller fraktionerad laser (laserbehandlingar kan endast utföras privat). Man kan uppnå förbättringar på 50 – 70 %.