Operation för att minska förstorade bröstkörtlar och otymplig byst som besvärar vid motionerande eller andra fysiska aktiviteter. Kan ibland minska värkbesvär i nacke, skuldror och övre delen av bröstryggen som orsakas av stor byst eller inskärande bh-band. Om brösten har en volym på minst 800 ml vardera så kan man få operationen utförd hos landstinget.


Operation för bröstförminskning utförs i narkos, 2 till 3 timmar. Flera olika varianter finns på operationen. Man avlägsnar hud ovanför, runt och nedanför vårtgården. Oftast minskar man på vårtgården. Bröstkörtelvävnad avlägsnas som en kil nedtill i bröstet.

Körtelvävnaden sys ihop. Huden sluts med tråd som kroppen själv bryter ned.

 

Efter operationen ligger man kvar på kliniken ett par timmar. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborg första natten på grund av risken för efterblödning. Man kan eventuellt ha en dränageslang från såret en till två dagar.

Brösten blir svullna och ömma under ett par veckors tid. Det kan strama i brösten och huden den första tiden efter operationen. Det kan vara svårt att röra armar och axlar fullt ut i början.

Sjukskrivningstiden brukar vara 1½ till 2½ vecka. Man skall undvika tung kroppsansträngning under en månads tid.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Man bör därför tejpa ärren under minst tre månaders tid. Ärr brukar vara röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Känselbortfall på bröstet eller på bröstvårtan. Känseln kommer oftast tillbaka men det kan ta 1½ år eller mer.

Indragen bröstvårta. Ibland kan ärrbildning innanför bröstvårtan dra in denna.

Förlust av bröstvårtan. Vid operationen kan blodcirkulationen till bröstvårtan skadas så att bröstvårtan inte kan överleva. Det är en ovanlig komplikation men risken ökar om man måste avlägsna mycket av bröstet, om man är äldre eller speciellt om man är rökare.

Det finns risk för efterblödning. Vanligen svullnar då det ena bröstet tydligt upp inom något dygn efter operationen. Ibland kan man suga ut blodet med en spruta. Blöder det mycket kan man behöva operera om och blodstilla.

Infektion kan uppstå i såret eller i blodansamlingar under huden. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Bildas det var under huden vid såret kan det behöva dräneras. Med en liten operation i lokalbedövning kan man då behöva öppna en glipa i såret så att varet kan tömma sig. Man får sedan sköta såret med dagliga omläggningar tills det läker ifrån botten.

Försenad sårläkning. Om huden blir mycket spänd eller blodcirkulationen i såret inte blir tillräckligt bra (oftast orsakat av rökning), så kan sårläkningen bli förlångsammad. Hud kan då dö runt ärret och/eller såret kan spricka upp. Då behöver man lägga om såret tills det läker av sig själv. Läkningstiden blir då förlängd men ofta kan man återgå till arbetet utan längre sjukskrivning.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång eller om man har svårt att röra sig som vanligt efter operationen. Finns det risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som dropp vid operationen eller som sprutor efter operationen.

Asymmetriskt resultat. Bröstvårtorna kan komma på olika höjd eller ha olika form. Brösten kan ha något olika form.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

Amningsförmågan kan förloras. För de flesta finns dock amningsförmågan kvar även om den ibland har försämrats.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation, men resultatet blir i allmänhet mycket bra.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Vid bröstoperation kräver vi rökstopp en månad före och en månad efter.

Brösten blir mindre och kommer högre upp på bröstkorgen. Brösten får ofta en toppigare form. Värkbesvär i nacke och skuldror kan minska. Operation är dock ingen garanti för att värkbesvär blir bättre.

Det är individuellt hur länge resultatet står sig. Bröstet kommer alltid att sätta sig igen. Hur snabbt och hur mycket bestäms av ärftlighet, nya graviditeter med amning, viktförändringar samt bröstets tyngd.

Vid viktuppgång eller graviditet kan brösten åter bli förstorade.

Vid kraftig viktnedgång efter operationen kan brösten minska ytterligare i storlek.