Operation mot bröstutveckling hos män. Förstorade bröstkörtlar som kvarstår efter 20-årsåldern eller som uppkommer senare i livet. Bröstkörtelförstoring som orsakats av missbruk av anabola steroider, där missbruket har upphört.


Operation i narkos, 1½ timma. Vanligen läggar man snittet i nederkanten av vårtgården. Bröstkörteln avlägsnas därefter under huden. Hos äldre män eller hos överviktiga, kan man eventuellt behöva fettsuga samtidigt.

Såret sluts med tråd som kroppen själv bryter ned.

Efter operationen ligger man kvar på kliniken ett par timmar. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborg första natten på grund av risken för efterblödning. Man kan eventuellt ha en dränageslang från såret en till två dagar.

Brösten blir svullna och ömma under ett par veckors tid. Det kan strama i brösten och det kan vara svårt att röra armar och axlar fullt ut i början.

Sjukskrivningstiden brukar vara 1½ till 2½ vecka. Man skall undvika tung kroppsansträngning under en månads tid.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Man bör därför tejpa ärren under minst tre månaders tid. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Känselbortfall på bröstet eller på bröstvårtan. Känseln kommer oftast tillbaka men det kan ta 1½ år eller mer.

Indragen bröstvårta. Ibland kan ärrbildning innanför bröstvårtan dra in denna.

Förlust av bröstvårtan. Vid operationen kan blodcirkulationen till bröstvårtan skadas så att hela eller delar av bröstvårtan inte kan överleva. Det är en ovanlig komplikation men risken ökar om man måste avlägsna mycket av bröstet, om man är äldre eller speciellt om man är rökare.

Det finns risk för efterblödning. Vanligen svullnar då det ena bröstet tydligt upp inom något dygn efter operationen. Ibland kan man suga ut blodet med en spruta. Blöder det mycket kan man behöva operera om och blodstilla.

Infektion kan uppstå i såret eller i blodansamlingar under huden. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Samlas det under huden vid såret kan det behöva dräneras. Med en liten operation i lokalbedövning kan man då behöva öppna en glipa i såret så att varet kan tömma sig. Man får sedan sköta såret med dagliga omläggningar tills det läker ifrån botten.

Asymmetriskt resultat. Bröstvårtorna kan få olika form. Brösten kan ha något olika form. Det kan finnas synliga ojämnheter på brösten beroende på ojämnheter i underhudsfettet efter operationen (kan oftast jämnas ut med en kompletterande fettsugning av brösten).

Rynkig hud på bröstet. Om bröstkörtelförstoringen är kraftig och har funnits under lång tid kan huden ha svårt att dra ihop sig efter operationen.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation, men resultatet blir i allmänhet mycket bra.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Vid bröstförminkande operation kräver vi rökstopp en månad före operation och en månad efter.

Brösten får en manligare form. Ibland kan bröstvårtan bli indragen. Hos äldre män kan eventuellt huden på bröstet bli rynkig.

Vid missbruk av anabola steroider efter operationen kan bröstkörtelförstoringen återkomma.