Operation för att skapa större bröst speciellt vid liten eller obefintlig byst. Görs även för att återskapa bröst efter bröstoperation för tumör eller av estetiska skäl.


En saltvattenfylld protes har ett yttre hölje av silikon. Ett bröst med en koksaltfylld protes blir något mjukare i konsistensen. Det är något högre risk att man kan känna eller se veck på implantatet när man använder koksaltfylld protes. När man står upp så sjunker koksaltlösningen ner i botten på protesen och då faller överdelen på protesen samman och rynkas. Är man tunn i underhudsfettet kan detta ibland synas på utsidan.

Koksaltlösningen är naturlig för kroppen. Om en protes går sönder, sugs saltvattnet upp av kroppen och man kissar ut överskottet. Bröstet sjunker långsamt ihop. Det är något större risk att koksaltfyllda implantat går sönder. Dels smörjer inte saltlösningen höljet på samma sätt som silikongel och dels har de koksaltfyllda implantaten en ventil som kan läcka. På en 10 års period så går ungefär 10 % av de koksaltfyllda implantaten sönder. De flesta implantat-tillverkare har som policy att om ett implantat går sönder, vare sig det är koksaltfyllt eller fyllt med silikongel, så får man ett nytt implantat utan kostnad. Däremot kan man få betala för själva ingreppet att byta ut implantatet.

Silikongelen finns i olika konsistenser, från trögflytande till halvfast.  Ett implantat med flytande gel är mjukt i konsistensen. Det är mindre risk att utveckla rynkor upptill på bröstet än när man använder en koksaltfylld protes.

Om en silikongelfylld protes går sönder stannar gelen oftast kvar innanför ärret som omger protesen. På en tioårsperiod går cirka 2% av silikongelfyllda implantat sönder. I de flesta fall märker patienten ingenting. I enstaka fall börjar gelen vandra och man känner då en liten utbuktning vid sidan om bröstet ut mot armhålan. Upptäcker man att protesen har gått sönder, går man in och avlägsnar den gamla protesen samt silikongelen. Man kan därefter lägga in en ny protes.

Av de kvinnor som har en söndrig silikonprotes så får ca 2% en lättare inflammation i bröstet. Ibland kan man få svullna lymfkörtlar i armhålorna också. Av den anledningen så rekommenderar man att man inte har söndriga implantat i kroppen. Det finns ingen generell rekommendation att byta ut proteser vid någon särskild tidpunkt. Vi föreslår att man byter efter ungefär 15 år om man vill vara säker på att de är hela.

De flesta protestillverkare har som policy att om en protes går sönder så byter man denna kostnadsfritt mot en ny inom en tioårsperiod.

Implantat med gel av halvfast konsistens har populärt kommit att kallas gelehallongelimplantat. Om man bryter sönder ett implantat av denna typ så ser man att gelen inte rinner ut. Konsistensen liknar gelen som finns inuti ett gelehallon (godisbit). Med gelehallongel kan man göra droppformade implantat, s k anatomiska implantat. De finns också med vanlig rund form.

 

Med gelehallongelimplantat är det mycket liten risk att man får synliga rynkor på bröstet.

Ett anatomiskt implantat kan i enstaka fall ge en bättre utfyllnad upptill på bröstet. I de flesta fall kan man uppnå samma effekt genom att lägga en rund protes under stora bröstkorgsmuskeln.

 

Kring alla främmande material man lägger in kroppen så bildas det en ärrkapsel. Ibland kan ärrkapseln få en tendens att dra ihop sig omkring bröstprotesen. Bröstet blir då hårt. I sämsta fall blir sammandragningen så kraftig att bröstets form förändras och man kan få problem med värk och ömhet. Är ärrkapseln bara litet sammandragen och det ena bröstet bara något fastare än det andra så brukar man i de flesta fall kunna acceptera detta. Vid en kraftigare sammandragning måste man operera.

Man klyver upp ärrkapseln eller tar bort stora delar av den, varefter bröstet åter blir mjukt. Hos vissa återkommer emellertid ärrkapseln och man kan behöva göra om samma operation. I enstaka fall kan ständig återkomst av ärrkapseln leda till att man till sist tvingas avlägsna proteserna.

Förr i tiden hade implantaten en helt slät yta. Risken för att utveckla en ärrkapsel var då mer än 30 %. Genom att göra ytan på protesen skrovlig så lyckades man minska risken för sammandragen ärrkapsel till 15%.

På senare år har det kommit implantat där man behandlat ytan med s k nanoteknik. Man får då ytterst små urgröpningar i höljet och en sammetsliknande yta. Med denna typ av yta tycks risken för sammandragen ärrkapsel vara minskad till 1%.

Tyvärr är bröststorlek delvis modeberoende. På vår klinik strävar vi efter att skapa vackra normala bröst som skall se bra ut under många år. Vi avråder därför från inläggning av mycket stora implantat. Vi föreslår en storlek utgående ifrån patientens önskemål och kroppsliga förutsättningar.

Som patient måste man ytterst själv ta ställning till vilken storlek man önskar.

Bröstförstoring görs i narkos. Ingreppet tar ca 1 timma. Vi lägger in implantaten via fåran under bröstet eller via armhålan.

Inuti bröstet kan implantatet placeras antingen direkt under bröstkörteln eller ett lager djupare in under stora bröstkorgsmuskeln. Det naturligaste läget är direkt under körteln då det ju skall ersätta bröstkörteln. Det kan vara en fördel att placera implantatet under körteln om man har hängande bröst. Implantatet lyfter då fram körteln bättre och man kan eventuellt slippa en bröstlyftande operation.

Har man ett litet bröst och väljer ett stort implantat kan implantatet sticka fram utanför bröstkörteln. Är man tunn i underhudsfettet kan man då ibland se kanten på protesen upptill på bröstet. Då är det bättre att placera implantatet under stora bröstkorgsmuskeln. Muskeln ligger då över implantatet och döljer detta.

Ligger implantatet under muskeln så trycker muskeln ihop implantatet något när man spänner muskeln. Det kan se ut som en liten sammandragning av bröstet. Vid operationen klyver vi upp muskelns nedre fäste. Det minskar på sammandragningen och får implantatet att bättre fylla ut bröstet

Väljer man ett anatomiskt gelehallonimplantat så måste detta läggas i ett exakt läge i bröstet. Bröstet kan annars få en konstig form. Under operationen är det är svårt att från armhålan se om implantatet är vridet. Vi brukar därför endast lägga in anatomiska implantat via fåran under bröstet eller via kanten på vårtgården.’

I samband med operationen lägger vi in en tunn slang i bröstet. Genom denna slang kan vi sedan spruta in extra lokalbedövningsmedel i bröstet för att hjälpa till med smärtstillningen.

När det gäller bröstförstoring så varierar priserna beroende på vilket ingrepp som önskas och hur situationen ser ut för den enskilda kvinnan.

Det finns en mängd olika implantat man kan välja på som avgör vad en bröstförstoring kostar, geléfyllda, koksaltsfyllda eller silikonfyllda implantat har exempelvis olika priser.

Vi genomför inte bara bröstförstoring utan korrigerar även indragna bröstvårtor, vårtgårdsförminskning, bröstförminskning eller bröstupplyftning.

För män så genomför vi gynekomasti för att korrigera bröst hos män.

Här redovisar vi de olika priserna för olika bröstoperationer för dig som vill skapa större bröst eller speciellt för dig med liten eller obefintlig byst. Många görs även för att återskapa bröst efter bröstoperation för tumör eller av estetiska skäl.

Bröstförstoring pris
 • Bröstförstoring 49 000:-
 • Bröstförstoring implantat med ”gelehallongel”, Motiva 55 000:-
 • Bröstförstoring med fett-transplantat 55 000:-
 • Påfyllnad fett-transplantat bröst inom ett år 40 000:-
 • Utbyte av implantat (storleksbyte inom ett år efter op på GPC) 35 000:-
 • Utbyte bröstimplantat 55 000:-
 • Operation av ärrkapsel 1 bröst 35 000:- (implantat ingår, om op annan klinik tillkommer implantat)
 • Uttag av bröstimplantat 25 000:-
 • Bröstupplyftning 55-65 000:-
 • Bröstförstoring och samtidig upplyftning 70-75 000:-
 • Bröstförminskning 55-75 000:-
 • Gynekomasti (bröst hos män) 40-50 000:-
 • Indragna bröstvårtor 20 000:-
 • Vårtgårdsförminskning 25 000:-

Efter operationen ligger man kvar på kliniken för observation några timmar. Man får sedan åka hem, om man bor i Göteborgsområdet, eller till övernattning i Göteborg. Man har under det första dygnet en medelsvår värk som sedan avtar under 3-4 dagar. Vi skickar med färdigifyllda sprutor med extra lokalbedövningsmedel så att man via de extra slangarna kan fylla på mer under den första natten. Dagen efter operationen kan man själv avlägsna slangarna.

En viss ömhet och svullnad brukar sitta kvar i bröstet under några veckors tid, ibland något längre. Sjukskrivningstiden är 1-3 veckor beroende på hur tungt arbete man har. Kraftigare motionsövning såsom aerobics, styrketräning m.m. bör man undvika under en månads tid.

Två veckor efter operationen kommer man på ett återbesök. Vi syr med tråd som kroppen bryter ner, så det är inte några stygn att ta bort. Under tre månader efter operationen bör man hålla ärret tejpat med kirurgisk tejp för att få det så smalt som möjligt.

Sex månader efter operationen kommer man på ett återbesök för att bedöma slutresultatet.

Brösten kommer att sätta sig efter operationen. Hur snabbt och hur mycket de sjunker är individuellt. Det beror på ärftliga egenskaper och storleken på implantaten.

Känselpåverkan. När man lägger in bröstproteser så får ungefär 1/3 del av patienterna någon form av känselpåverkan. Är känseln helt borta direkt efter operationen så kan den ändå komma tillbaka. Det kan dock dröja upp till två år innan den är återställd. Har man otur kan det bli en kvarstående känselnedsättning.

Ärrbildning är en individuell egenskap. Ytterst är det kroppens reaktion på operationsskadan som bestämmer hur ärret kommer att se ut. Därför kan man inte garantera fina ärr. De flesta vuxna läker dock med fina ärr.

Blödning. Får man en efterblödning så inträffar det oftast inom det första dygnet. Blödning kan dock uppstå ända upp till 3 – 4 veckor efter operationen. Vid en blödning kommer det bröstet att svullna upp mycket mer än bröstet utan blödning. Man brukar också få betydligt mer smärta i bröstet med blödningen. Vid en större blödning kan man behöva operera om och blodstilla.

Infektion. Får man en infektion så brukar det märkas först efter ungefär en vecka. Ett tecken på infektion kan vara att det återkommer värk i ett bröst eller att man får feber utan klar anledning. En infektion behandlas med antibiotika. I sällsynta fall ser man att antibiotika inte biter på infektionen. Protesen måste då avlägsnas, annars får man varbildning omkring den. Varbildning kan leda till att kroppen själv stöter ut protesen. Under 6 månader får man då vara utan protes, sedan kan man operera in en ny.

Asymmetri. Implantatet kan lägga sig i fel läge. Vid inläggning av implantat via armhålan är risken för felaktigt läge större än via fåran under bröstet. Ibland kan man förskjuta implantatet genom att använda ett bröstband eller en stram bh som håller implantatet i rätt läge. Ibland kan man behöva operera om för att korrigera läget.

Det är ingen fara för ett barn att man har bröstproteser under graviditet eller amning. Oftast behåller man amningsförmågan.

Implantaten är dåligt genomskinliga för röntgenstrålning. Det gör att det är svårare för röntgenläkaren att tolka bilderna när man gör en mammografi för att se om man har en bröstcancer. Genom att ta några fler bilder än normalt tycker röntgenläkarna att man kan uppnå en rimlig säkerhet vid undersökningen.

Bröstimplantat ökar inte risken för bröstcancer.

Bröstimplantat kan ha samband med en speciell typ av tumör som kallas för anaplastiskt storcelligt lymfom. Detta är en mycket ovanlig tumör, risken anses vara ca 1 på 35 000 (risken för att få vanlig bröstcancer är 1 på 8). Tumören växer i ärrkapseln. Den tycks vara vanligare om man har implantat med grov skrovlig yta. Anaplastiskt lymfom kan uppkomma flera år efter bröstförstoringen. De vanligaste symptomen är svullnad med vätska omkring implantatet kombinerat med smärta. Tumören kan upptäckas genom ett prov på vätskan kring implantatet.

Vår policy är att om man drabbas av exempelvis en sammandragen ärrkapsel eller någon annan komplikation som kräver operation inom ett år efter den ursprungliga operationen, så opererar vi utan kostnad för patienten.

Behöver man göra ett bröstlyft så tillkommer det operationskostnad för detta.

Vi gör också undantag för storleksförändringar. Storleken är något man som patient ytterst själv skall ta ställning till innan operationen. Önskar man förändra storleken efter operationen så tillkommer det en kostnad för detta.