Operation mot hängande bröst efter graviditet, amning eller viktnedgång. Ett bröstlyft avlägsnar slapp och oelastisk hud på brösten.


Operation bröstlyft utförs under narkos, ca 2 timmar. Hud avlägsnas ovanför, runt och nedanför vårtgården. Bröstkörteln lyfts på bröstkorgen och/eller viks in i sig själv för att få en toppigare form. Vårtgården förskjuts uppåt och sedan sluts huden nedanför denna. Ärret blir som en cirkel kring vårtgården, ibland förlängt med ett ärr som går rakt ned över bröstet. Vanligare är att ärret blir som ett ankare med utbredning även i fåran under bröstet.

I vissa fall kan man behöva lägga in ett implantat samtidigt för att få en bättre form på bröstet.

Efter operationen ligger man kvar på kliniken ett par timmar. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborg första natten på grund av risken för efterblödning, men man behöver inte ligga kvar på kliniken. Man kan eventuellt ha en dränageslang från såret en till två dagar.

Brösten blir svullna och ömma under ett par veckors tid. Det kan strama i brösten och det kan vara svårt att röra armar och axlar fullt ut i början.

Sjukskrivningstiden brukar vara 1½ till 2½ vecka. Man skall undvika tung kroppsansträngning under en månads tid.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Man bör därför tejpa ärren under minst tre månaders tid. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Ca 20 % av patienterna tappar känseln på undersidan av bröstet eller på bröstvårtan. Känseln kommer oftast tillbaka men det kan ta 1½ år eller mer.

Det finns risk för efterblödning. Vanligen svullnar då det ena bröstet tydligt upp inom något dygn efter operationen. Ibland kan man suga ut blodet med en spruta. Blöder det mycket kan man tvingas att operera om och blodstilla.

Infektion kan uppstå i såret eller i blodansamlingar under huden. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Får man varansamling under huden vid såret kan den behöva dräneras. Med en liten operation i lokalbedövning kan man då behöva öppna en glipa i såret så att varet kan tömma sig. Man får sedan sköta såret med dagliga omläggningar tills det läker ifrån botten.

Försenad sårläkning. Om såret blir mycket spänt eller blodcirkulationen i såret inte blir tillräckligt bra (oftast orsakat av rökning) så kan sårläkningen bli förlångsammad. Såret kan då spricka upp. Då behöver man lägga om såret tills det läker av sig själv, vilket kan ta flera veckor.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång eller om man har svårt att röra sig som vanligt efter operationen. Finns det risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som dropp vid operationen eller som sprutor efter operationen.

Asymmetriskt resultat. Bröstvårtorna kan komma på olika höjd eller ha olika form. Brösten kan ha något olika form.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation, men resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Vid en bröstlyftsoperation skall man avstå från rökning en månad innan och en månad efter operationen.

Bröstlyftet gör att bröstet kommer högre upp på bröstkorgen och får en rundare och toppigare form. För bästa resultat krävs ibland att man samtidigt lägger in ett bröstimplantat.

Det är individuellt hur länge resultatet står sig. Bröstet kommer alltid att sätta sig igen. Hur snabbt och hur mycket bestäms av ärftlighet, nya graviditeter med amning, viktförändringar samt bröstets tyngd.