Operation för att fylla ut ärr, rynkor eller områden med förlust av fettväv. Kan användas till förstoring av läppar, kindbensutskott, bröst, stjärt och vader.


Mindre fett-transplantation kan göras i lokalbedövning.
Vid transplantation av störe volymer görs operationen i narkos, 1 till 4 timmar beroende av hur mycket som skall fettsugas och transplanteras.

Man gör små snitt i huden, 3 – 5 mm långa. Därefter sprutar man in rikligt med utspädd lokalbedövning så att man spänner ut det område som skall fettsugas. Fettsugningen sker med smala kanyler, 3 – 4 mm i diameter.

Vid fettsugning av större volymer för fett-transplantation används Body-jet;  fettsugning där fettcellerna spolas loss med vattentryck.

Fettcellerna sprutas sedan in i det område som skall fyllas ut. Cellerna fördelas i flera lager.

Efter fettsugningen sätter vi på någon typ av elastiskt förband (t ex body eller cykelbyxor) . Det läcker vätska från de små såren under något dygn. Dagen efter operationen kan man duscha.

De områden som fått fett-transplantat lämnas utan förband eller täcks endast med ett mjukt förband. Tryck kan göra att det blir svårare för fettcellerna att överleva.

Man ligger kvar på kliniken ett par timmar efter operationen. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborg första natten på grund av risken för efterblödning, men man behöver inte stanna på kliniken. Vid mindre transplantationer kan man åka hem även om man bor utanför göteborgsregionen.

Det elastiska förbandet används dygnet runt i två veckors tid. Man får ta av det för att duscha eller för att tvätta förbandet

Det fettsugna området blir svullet och ömt under ett par veckors tid. Blåmärken försvinner oftast på 10 till 14 dagar. Det behandlade området kan bli hårt och lite knöligt p g a av att det bildas ärrvävnad under huden. Förhårdnaden och knöligheten försvinner när ärret mognar, vilket tar flera månader.

Sjukskrivningstiden brukar vara 1½ till 2½ vecka. Man skall undvika tung kroppsansträngning under en månads tid.

Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Ca 30 % av patienterna får någon typ av ojämnhet efter fettsugningen. Det vanligaste är gropar i skinnet, celluliter. Dessa kan ibland behandlas med massage men de är svåra att få bort helt. Blir det någon större ojämnhet får man bedöma det efter ett halvår. Större ojämnheter kan behandlas med korrigerande fettsugning eller fett-transplantation. I enstaka fall kan en större ojämnhet bli bestående.

Allt fett överlever inte transplantationen. Genomsnittligt överlever 50 – 70 %. Fettet kan överleva ojämnt.

Efterblödning är mycket ovanligt vid fettsugning.

Infektion är också relativt ovanligt. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion.
Infektioner behandlas med antibiotika.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång eller om man har svårt att röra sig som vanligt efter operationen. Finns det ökad risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som sprutor efter operationen.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( mer än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation, men resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt.

Fettkuddar minskas och utfyllnad sker där volym saknas.
Genomsnittligt överlever drygt 50 – 70 % av det transplanterade fettet. Därför skall man räkna med att man kan behöva göra om operationen. Tidigast efter 6 månader kan man bedöma resultatet.

Det fett som överlever sitter kvar för resten av livet. Fettväven kan dock minska eller öka i volym beroende på om kroppens vikt förändras.