Operation för att avlägsna överskottsfett eller forma om lokala fettansamlingar när man har normal vikt.


Operation i narkos, ½ till 2 timmar. Mindre områden kan fettsugas i lokalbedövning.

Man gör små snitt i huden, 4 – 5 mm långa. Rikligt med utspädd lokalbedövning sprutas in så att man spänner ut det område som skall fettsugas. Fettsugningen sker med smala kanyler, 3 – 4 mm i diameter.

Sammanlagt suger man maximalt ut ca 2 l fett. Avlägsnar man mer fett så blir sårytorna under huden stora. Man riskerar då att tappa mycket vätska in i sårhålorna och kan då behöva vätsketillförsel och övervakning flera dygn. Risken för allvarliga komplikationer ökar då markant.

Efter fettsugningen sätter vi på ett elastiskt förband (t ex body eller cykelbyxor) .

Man ligger kvar på kliniken ett par timmar efter operationen. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborg första natten på grund av risken för efterblödning, men man behöver inte stanna på kliniken.

Det läcker vätska från de små såren under något dygn. Dagen efter operationen kan man duscha.

Det elastiska förbandet används dygnet runt i två veckors tid. Man får ta av det för att duscha eller för att tvätta förbandet.

Det fettsugna området blir svullet och ömt under ett par veckors tid. Blåmärken försvinner oftast på 10 till 14 dagar. Det behandlade området kan bli hårt och lite knöligt p g a av ärrvävnad under huden. Förhårdnaden och knöligheten försvinner när ärret mognar, vilket tar flera månader.

Sjukskrivningstiden brukar vara 1½ till 2½ vecka. Man skall undvika tung kroppsansträngning under en månads tid.

Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Ca 30 % av patienterna får någon typ av ojämnhet efter fettsugningen. Det vanligaste är gropar i skinnet, celluliter. Dessa kan ibland behandlas med massage men de är svåra att få bort helt. Blir det någon större ojämnhet får man bedöma det efter ett halvår. Större ojämnheter kan behandlas med korrigerande fettsugning eller fett-transplantation. I enstaka fall kan en större ojämnhet bli bestående.

Efterblödning är mycket ovanligt vid fettsugning.

Infektion är också relativt ovanligt. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion.
Infektioner behandlas med antibiotika.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång eller om man har svårt att röra sig som vanligt efter operationen. Finns det ökad risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som sprutor efter operationen.

Asymmetriskt resultat. Om man fettsuger båda sidorna av kroppen kan ibland resultatet bli olika. Bedömning för eventuell korrigering sker efter 6 månader. Korrigeringar kan oftast göras i lokalbedövning.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( mer än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation. Resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Vid fettsugning skall man avstå från rökning en månad före och en månad efter operationen

Fettkuddar minskas och kroppen får en bättre kontur. Ofta upplever patienterna att kläder sitter bättre efter operationen.

Räkna inte med någon viktnedgång. Fettsugning är inte en bantningsmetod.

Om man behåller vikten så är resultaten bestående.