Operation för att åtgärda nedsjunken kindfettkudde med markanta veck mellan näsan och mungiporna, markerad fåra runt nedre ögonlocket samt minskad volym över okbensutskottet.


Operation i narkos eller lokalbedövning, 1 – 2 timmar. Det finns flera operationstekniker. Ofta kombineras mellanansiktslyft med nedre ögonlocksplastik, ansiktslyft eller pannlyft.

Mellanansiktslyft kan göras genom ett snitt framför örat. Alternativt går man genom ett snitt i kanten av nedre ögonlocket kombinerat med ett snitt i hårfästet i pannan.

Huden löses ut över kindbensutskottet. Kindfettkudden och bindvävsskiktet under huden sträcks upp med kraftiga suturer som fästs i bindväven i tinningen.
Såret sluts ofta med stygn som kroppen själv bryter ned.

Efter operationen ligger man kvar på kliniken ett par timmar. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborg första natten på grund av risken för efterblödning, men man behöver inte ligga kvar på kliniken.

Man svullnar i allmänhet på nedre ögonlocken och över kinderna. Det blir ett blåmärke på nedre ögonlocket. Svullnad och blåmärken försvinner i regel inom en till två veckor.

Känseln vid sidan om ögat kan bli nedsatt. Känseln brukar komma tillbaka efter några månader.

Normal sjukskrivningstid är 2½ vecka. Den första månaden skall man undvika tung kroppsansträngning.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Det finns risk för efterblödning. Blödningsrisken är störst under det första dygnet efter operationen. Blöder det mycket kan man behöva operera om och blodstilla.
Det finns kvar blödningsrisk ända tills ca 3 veckor efter operationen. Vi rekommenderar att man undviker sådant som ökar blodtrycket kraftigt under en månad efter operationen, t ex tungt kroppsarbete, motionsgymnastik mm.

Infektion kan uppstå i såret eller i blodansamlingar under huden. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Det blir ofta rött och svullet i såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Får man varansamling under huden vid såret kan den behöva dräneras.

Påverkan på nerver som ger rörlighet i ansiktsmuskulaturen är ovanlig. Det är då oftast som med känselnerverna, det vill säga funktionen kommer tillbaka efter några månader. Kvarstående skador på känsel eller muskelförsörjande nerver finns beskrivna.

Långvarig svullnad över okbensutskottet kan förekomma. Oftast beror det på blödning efter operationen. Det förekommer också indragning i huden över okbensutskottet orsakad av det stygn som lyfter upp kindfettkudden. Dessa problem brukar lösa sig själva med tiden.

Asymmetri – ansiktshalvorna kan få något olika utseende. Är det stor skillnad kan man behöva göra en justering. Det finns dock inte någon människa där ansiktshalvorna är helt lika.

Blodproppar kan uppstå om operationstiden blir lång. Finns det risk för blodproppsbildning ger vi blodförtunnande medel som sprutor efter operationen.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid men resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut. En komplikation kan också leda till att en justering behöver göras. I så fall sker denna tidigast efter ett halvt år för att ärrvävnaden först måste mogna fullständigt.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Vi kräver rökstopp en månad innan mellanansiktslyft och en månad efter.

Ett mellanansiktslyft förbättrar utseendet i ansiktets mellersta del. Hängande vävnad lyfts upp. Volym över kindbensutskottet, som förlorats på grund av ålder, återskapas. De markanta vecken mellan näsan och läppen mjukas upp.

Hur länge resultatet består är individuellt. För de flesta håller resultatet mellan fem till tio år.