Operation för defekter i näsans utseende.


Näsplastik, operation i narkos eller lokalbedövning, 1 – 2 timmar.

Två huvudtyper finns av operationen.

Vid klassisk sluten teknik görs operationen via näsborrarna under huden. Operationen sker då delvis blint. Det är svårare att skapa symmetri i brosken i nästippen. Patienten slipper synliga ärr.

Vid öppen näsplastik läggs ett snitt mitt på nässkiljeväggen. Huden kan sedan lyftas upp över brosk och bendelar på näsan. Denna teknik åskådliggör näsans skelett tydligare. Det blir enklare att skapa symmetri i brosk i nästippen. Tekniken ger dock ett ärr på nässkiljeväggen. Ärret kan i sämsta fall bli synligt.

Oberoende av grundteknik så omformas brosk och ben vid operationen. Delar avlägsnas genom att man hugger ned näsben eller skär bort brosk. Nästippen omformas vid behov med suturer eller genom att skåra eller slipa på brosket. Ibland kan man behöva tillföra brosk eller ben som transplantat för att bygga upp deformerat brosk och benskelett. Brosktransplantat kan tas från nässkiljeväggens inre delar eller från öronmusslan.

Operationen kombineras ibland med kirurgi på nässkiljeväggen för att skapa bättre andningsmöjligheter.

Vid avslutningen av operationen läggs ett förband med tejp och en plastskena på näsryggen.
I näsgångarna lägger man salvkompresser. Salvkompresserna avlägsnas dagen efter operationen.

Man kommer tillbaka efter en vecka och avlägsnar stygnen. Oftast tar vi då också bort näsförbandet. Normal sjukskrivningstid är 1 vecka. Den första månaden skall man undvika tung kroppsansträngning. Man skall undvika lek eller idrottsaktiviteter som medför risk för slag mot näsan under fyra till sex veckors tid.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Det finns risk för efterblödning. Vanligen kommer en efterblödning under det första dygnet. Blöder det mycket kan man tvingas att operera om och blodstilla.

Infektion kan uppstå i såret. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Näsan blir röd och svullen. Det kan komma var från såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion.

Asymmetriskt resultat. Näsan kan vara böjd efter operationen, eller det kan finnas utstickande brosk eller ben. Eventuellt kan en korrigerande operation behövas efter 6 månader eller mer.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( fler än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation, men resultatet blir i allmänhet bra ändå till slut.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt. Vid näsplastik så skall man avstå från rökning en månad före och en månad efter operationen.

Slutresultatet kan tidigast bedömas efter 6 månader, ibland krävs längre tid.

Formen på näsan blir förändrad. Hur mycket formen förändras beror på individuella faktorer såsom brosktjocklek, hudtjocklek, hudelasticitet, tillkommande ärrvävnad mm.

Resultaten är i allmänhet bestående.