Operation för hudöverskott på ögonlocken, påsar på ögonlocken eller markerad fåra mellan näsan och nedre ögonlocken.


Operation i lokalbedövning, ½ – 2 timmar. Man kan operera övre eller nedre ögonlocken eller både och.

Vid en övre ögonlocksplastik avlägsnas hud och muskelöverskott längs fåran på det övre ögonlocket. Vid behov avlägsnas också fett från de fettkuddar som omger ögat. Såret sluts i allmänhet med en tråd som löper hela vägen inuti huden. Trådens ändar tejpas fast.

Vid en nedre ögonlocksplastik lägger man ett snitt just nedanför ögonfransarna på det nedre ögonlocket. Snittet kan fortsätta ut i kråksparksrynkan vid sidan om ögat. Man lyfter sedan på huden och den tunna ringmuskeln under huden så att man kommer in till fettkuddarna under ögat. Därefter kan man avlägsna överskottsfett eller fördela ut fettet i fåran mellan ögonlocket och näsan.
Huden och muskeln sträcks sedan upp och överskott avlägsnas. Huden sluts med ett långt stygn som löper inuti huden.

Har man endast frambuktande fettkuddar kan man göra nedre ögonlocksplastik genom operation på insidan av det undre ögonlocket. Man slipper då ärr på utsidan.

Efter operationen stannar man kvar på kliniken någon timma med kylförband över ögonen. Man kan sedan åka hem. Vi rekommenderar att man stannar i Göteborgsregionen första natten på grund av risken för efterblödning.

Man svullnar och får blåmärken runt ögonen. Dagen efter operationen kan det vara svårt att öppna ögonen på grund av svullnaden. Svullnad och blåmärken går bort på en till två veckor. Efter en vecka kommer man tillbaka och får stygnen avlägsnade.

 

Normal sjukskrivningstid är 1½ vecka. Den första månaden skall man undvika tung kroppsansträngning.

Det tar tid för ärr att mogna och uppnå full hållfasthet. Alla ärr är röda under 6 månader eller mer efter operationen. Så länge ärren är röda bör man skydda dem från solen.

Kontaktlinser bör inte användas på två veckors tid.

Det finns risk för efterblödning. Lite blöder det alltid och man får blåmärken och svullnad. Normalt har man en lättare till måttlig svidande värk efter operationen.
Får man en kraftig värk i ögat efter ögonlocksplastiken så skall man kontakta doktorn även om det är mitt i natten. Det kan tyda på att man har fått en efterblödning som har gått in i ögonhålan bakom ögat. Får en sådan blödning stå kvar obehandlad kan det påverka synen. Det är en mycket ovanlig komplikation men viktig att känna till.

Infektion kan uppstå i såret. Infektion brukar visa sig efter en vecka. Oftast får man då mer ont igen efter det att smärtorna i såret har försvunnit. Ögat eller ögonlocket blir ofta rött och svullet. Det kan komma var från såret. Man kan få feber. Ibland är feber det enda tecknet på infektion. Infektion behandlas med antibiotika.

Det undre ögonlocket kan dras ned efter operationen. Oftast beror det på att det blir ett ärr under huden. Alla ärr vill i början dra ihop sig. När ärret får mogna så mjuknar det och släpper efter. Neddraget ögonlock kan ofta behandlas med massage som för upp ögonlocket. I enstaka fall kan man behöva korrigera med operation.

 

Asymmetriskt resultat. Ögonen kan ha olika form efter operationen.
Ofta är ögonen lite sneda en tid efter nedre ögonlocksplastik. Detta rättar i allmänhet till sig efter en kortare tid.

Man kan känna stramningskänsla i ögonlocken efter operationen. Ökad torrhet eller rinnande ögon kan förekomma. Oftast är besvären av övergående natur. Det finns beskrivet kvarstående torrhet.

Fula ärr kan uppstå. Ärrbildning är en individuell egenskap. Det är din kropps reaktion på den skada vi gör vid operationen som avgör hur ärret blir. För de flesta ( mer än 90% ) så läker ärret som ett sytrådstunt vitt streck.

En komplikation leder oftast till en förlängd läkningstid och ibland till en mindre omoperation, men resultatet blir i allmänhet mycket bra ändå till slut.

Det är alltid större risk för komplikationer efter en operation om man är rökare eller har övervikt.

Hudöverskott försvinner. Ögonlocken blir slätare. Påsarna försvinner eller minskar tydligt.
Nedanför ögonbrynen kan det finnas kvar tung hud om ögonbrynen är nedsjunkna. Då behöver man göra ett pannlyft för att förbättra det.

Resultaten står sig generellt i fem till tio års tid.